<

Η Σάρκα Δέν Είναι Μοντέρνα (Κατά Την Dorothea Lasky)

Αριστερό πλάνο, Καταγραφή 1η :
Είναι μια γενική αλήθεια, πως τα χαλάσματα δεν γνωρίζουν πατρίδα.Τα πλάνα από το
“ερασιτεχνικό βίντεο ντοκουμέντο” είναι εικόνες μιας συνοικίας που δεν υπάρχει πια.
Ίσως μια παράδοξη λήψη που θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε μια οποιαδήποτε
δυτική πόλη εάν δεν υπήρχε η απαγγελία της αραβικής γλώσσας.
Παράδοξη γιατί η οπτική εμπειρία μας έχει στη διάθεσή της ποικίλους τρόπους για
να αφηγείται αλήθειες. Η αποχή όμως από την εγγύτητα που ενέχει η άμεση ιστορική
εμπειρία του γεγονότος- της εξ΄ αποστάσεως παρακολούθησης ενός πολέμου-έχει
περιγραφεί από τη Σούζαν Σόνταγκ “ως η πεμπτουσία της μοντέρνας εμπειρίας “.

Δεξί πλάνο, Καταγραφή 2η :
Ένα ψαράς στην Ίο, ο Μάριος, φροντίζει το καΐκι του. Με απόλυτη ηρεμία για αυτό
το ¨ασήμαντο¨ και καθημερινό, αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο ως μια συνέχεια που
δεν διαταράσσεται. Η σχέση των δύο παράλληλων τόπων τονίζει τις αντιθέσεις και
υπενθυμίζει το επισφαλές του καθημερινού και την α-ιστορικότητα του.

Μεσαίο πλάνο, Καταγραφή 3η :
Ενώ παράλληλα ένα απόσπασμα από το ποίημα του Καβάφη με τίτλο “Ας φρόντιζαν”,
αναφέρεται σε μια κρίση που καθιστά τους πολίτες έρμαια των εξελίξεων.
Μια δυστοπική απαγγελία που μειώνει επικίνδυνα τα διαστήματα μεταξύ των
δύο αφηγήσεων, ανακαλώντας μια Μεσσιανική επίλυση.

Βία? Επιμέλεια: Μαρία Μαραγκού
Caid Center, Αθήνα
30 Οκτωβρίου - 30 Νοεμβρίου, 2013

Under Construction Group:
Αλέξανδρος Λάιος, Μάρω Φασουλή, Δημήτρης Φουτρής

Συντελεστές
Αφηγητής: Μάριος Μπουζαλάκος
Επεξεργασία βίντεο: Θεοδώρα Μαλάμου

 

Flesh Is Not Modern (After Dorothea Lasky)

Left shot, 1st recording:
It is generally true, that ruins do not have a homeland.
The shots from an “amateur’s video documentary” are images of a district that
no longer exists. Perhaps an uncommon shot that could correspond to any western city
unless the Arabic language was heard. Uncommon because our visual experience
has a variety of ways at its disposal to tell the truth.
The abstention, however, from the proximity of the direct historical experience
of “the fact” – surveying a war from afar - has been described by Susan Sontag
as “the quintessence of modern experience”.

Right shot, 2nd recording:
Marios, a fisherman in Ios island, is taking care of his boat. With absolute tranquility
for the “trivial” and the “daily routine”, we perceive time as a continuity that
does not get disturbed. The relation between the two parallel places points out
their contradictions and reminds us
of the precariousness of the daily routine and its a-historicity.

Middle shot, 3rd recording:
In the meantime, an excerpt from Kavafis’ poem entitled "They should have cared for"
refers to a crisis that turns people adrift to developments.
A dystopian recitation that reduces hazardously the spaces between the two narrations,
revoking a Messianic resolution.

Violence? Curated By Maria Maragkou
Caid Center, Athens
30 October - 30 November, 2013

Under Construction Group:
Maro Fasouli, Dimitris Foutris, Alexandros Laios

Credits
Narrator: Marios Mpouzalakos
Video Editing: Theodora Malamou

Flesh Is Not Modern (After Dorothea Lasky), 2013
HD Video, 2.50
min, loop, dimensions variable

Play Video > 


<