<

Όλα Ανοιχτά. Και Όλα Ελεύθερα.

Όλα Ανοιχτά. Καί Όλα Ελεύθερα, 2015
Σχόλιο πάνω στο έργο της Μάρως Φασουλή 'Η Φύση Του Ορίου', Επιτοίχιο έργο (Αποτύπωση σχεδίου από παλαιό
ημερολόγιο της Εθνικής Τράπεζας Της Ελλάδος έκδοσης 1983), διαστάσεις μεταβλητές.
Άποψη εγκατάστασης: Άγνωστος Καλλιτέχνης, επιμέλεια Χριστίνα Σγουρομύτη,
Στέγη Σ. Τρύφων, Μόλυβος, Λέσβος
Συνεργασία: Γωγώ Βουδούρη

Η Εθνική Τράπεζα Της Ελλάδος εξέδωσε το 1983 ένα ημερολόγιο το οποίο βασίστηκε
στην κοινώς αποδεκτή αντίληψη περί φιλοξενίας. Νοσταλγικά κλισέ εικόνων και φράσεων που
χρησιμοποιήθηκαν ως σήμα κατατεθέν της τότε ανερχόμενης βιομηχανίας τουρισμού.
Μια απο τις φράσεις που επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε αναφέρει: 'Οι κανόνες ζωής των προγόνων μας
ζωντανεύουν δυναμικά στο Ελληνικό σπίτι. Όλα ανοιχτά. Και όλα ελεύθερα'. Μέσω ενός επιτοίχιου έργου
επιχειρούμε να μεταθέσουμε μια στιγμή απο το παρελθόν στο σήμερα όπου οι σύγχρονες συνθήκες
δημιουργούν μια αντίθεση που γίνεται πιο εμφατική
απο την συγκεκριμένη τοποθεσία παρουσίασης του έργου.
Μυτιλήνη 2015, ένα απο τα σύνορα της Ευρώπης σηματοδοτεί μια εποχή όπου η νοσταλγία δεν έχει θέση.

 

Everything Open. And All Available

Everything Open. And All Available, 2015
Comment on Maro Fasouli's work 'The Nature Of Limit', site specific wall drawing from an archived calendar
issued by The National Bank Of Greece in 1983, dimensions variable.
Installation view: Unknown Artist, Exhibition curated by Christina Sgouromiti,
S.Tryfon Cultural Centre, Mithymna (Molyvos), Lesvos
In collaboration with: Georgia Voudouri


The National Bank Of Greece published in 1983 a calendar based on the commonly accepted idea of hospitality;
Nostalgic cliches of images and phrases that used to be the trade mark of the emerging industry of tourism.
One of the phrases we chose to use says “The rules of life of our ancestors come vividly alive in the Greek home.
Everything open. And all available”. Through wall drawing we attempt to shift a still from the past in current time
where contemporary conditions create a contradiction emphasized by the location where this work took place.
Lesvos island 2015, one of the borders of Europe, marks an era where nostalgia has no place.

Θέα απο το παράθυρο: Πρόσφυγες φτάνουν στο λιμάνι του Μολύβου (Λέσβος)
σε πλοία του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος, Αύγουστος 2015

View from the window: Refugees arriving at the port of Molyvos (Lesvos)
in Hellenic Coast Guard boats, August 2015

<