<

άντερ κονστράξιον, 2008
5η Biennale της Αθήνας 2015 - 2017, ΟΜΟΝΟΙΑ

Πεδίο Δράσης Κόδρα 2008
Μια ομάδα καλλιτεχνών επιλέγει να παρουσιάσει το έργο με τίτλο "άντερ κονστράξιον".
Η αρχική ιδέα αφορούσε τη συμβίωση διαφορετικών καλλιτεχνικών κόσμων και εικαστικών μορφωμάτων.
Σκοπός ήταν να παραμένει η όλη διαδικασία ανοιχτή σε δυναμικές συμμετοχικές παρεμβάσεις,
σε περαιτέρω επεξεργασία και προσθήκες, στοιχεία τα οποία θα καθόριζαν τον τύπο και την ποιότητα
μιας τέτοιας πειραματικής και -τελικά- συμβολικής «συγκατοίκησης».

Ομόνοια 2015
Η ομάδα Under Construction εμπλέκεται στην περιπέτεια της κατασκευής ενός άλλου τύπου «κτίσματος».
Αν κάθε κτίσμα είναι φτιαγμένο από κάποια ύλη και στεγάζει κάτι, το συγκεκριμένο επιθυμεί να στεγάσει
μια κοινή ιδέα και την αντίληψη πως ότι αρχικά είχε θεωρηθεί συμβολικό, ίσως τελικά να μπορεί να γίνει πράξη.
Από το 2008 μέχρι σήμερα το πλαίσιο ανάγνωσης του έργου έχει αλλάξει αρκετά. Το 2015, επτά χρόνια μετά,
έγινε μια προσπάθεια να διαβαστεί ξανά, κάτω από νέες συνθήκες, αυτό που για πολλούς πλέον αποτελεί μια
εύπλαστη ισορροπία, και για άλλους μια αναγκαία συνθήκη.

UNDER CONSTRUCTION GROUP:
Αλέξανδρος Λάιος, Μάρω Φασουλή, Δημήτρης Φουτρής

Συνεργάτες: Γωγώ Βουδούρη, Χρήστος Λίβανος, Γεωργία Τουρμούζη

Το έργο υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της 5ης Μπιεννάλε της Αθήνας

Under Construction group 2008:
Ιάσωνας Κοντοβράκης,
Ξανθή Κωστορρίζου, Αλέξανδρος Λάϊος
Σπύρος Νάκας, Χρυσάνθη Παπαξένου, Γεωργία Τουρμούζη
Πάνος Φαμέλης, Μάρω Φασουλή, Κωστας Χριστόπουλος

 

άντερ κονστράξιον (under construction), 2008
5th Athens Biennale 2015 - 2017, ΟΜΟΝΟΙΑ

Action Field Kodra 2008
A group of artists choses to present the project entitled "Under Construction"(“άντερ κονστράξιον").
The initial idea revolved around the coexistence of different artistic worlds and visual constructs.
The aim was to keep the process open to dynamic participatory interventions, to further processing and additions,
all of which would determine the type and quality of such an experimental and -ultimately- symbolic "cohabitation".

Omonia 2015
Under Construction Group gets involved in the adventure of the construction of another type of "building".
If every building is made out of some material and houses something, this specific one wishes to accomodate a common
belief and the perception that what was previously considered symbolic, may eventually become reality.
Since 2008 the context of the project has changed considerably. In 2015, seven years later, there has been an attempt to
reconsider -in a new framework- the meaning of “Under Construction”, which for some has become a precarious balance,
and for others a necessary condition.

UNDER CONSTRUCTION GROUP:
Alexandros Laios, Maro Fasouli, Dimitris Foutris

In collaboration with Georgia Voudouri and Christos Livanos, Georgia Tourmouzi

The project was implemented with the support of the 5th Athens Biennale

Under Construction group 2008:
Iasonas Kontovrakis, Xanthi Kostorrizou, Alexandros Laios
Spyros Nakas, Chrysanthi Papaxenou, Georgia Tourmouzi
Panos Famelis, Maro Fasouli, Kostas Christopoulos

 


άντερ κονστράξιοv, 2008
Biennale της Αθήνας 2015 - 2017, “Ομόνοια”, Ξενοδοχείο Μπάγκειον, Πλατεία Ομονοίας, Αθήνα
Επιγραφή από κόντρα πλακέ θαλάσσης, διαστάσεις μεταβλητές

άντερ κονστράξιον (under construction), 2008
Athens Biennale 2015 - 2017,“Omonoia”, Bageion Hotel, Omonoia Square, Athens
Sign made of plywood, dimensions variable

<